logo
 


ZAŠTO PODRŽATI RAZVOJ JAHAČA NADE I VAŽNOST NAŠIH PROGRAMA ZA BOSANSKO-HERCEGOVAČKO DRUŠTVO

Tokom dosadašnjeg rada udruženja Jahača Nade i njihovih aktivista evidentirana je snažna, masovna potreba i interes škola, organizacija za podršku osoba sa hendikepom kao i njihovih porodica. Rezultat tog interesa jeste lista čekanja na kojoj je danas preko 400 djece i odraslih koji željno iščekuju razvitak aktivnosti Jahača Nade.
Hipoterapija i terapijsko jahanje je izvor poboljšanja kvaliteta života i radne i životne sposobnosti u svim zemljama razvijenog svijeta. Zemlja sa historijskom slikom Bosne ima još naglašeniju potrebu za ovim programom zbog:

 • Nepostojanje dovoljnog broja životnih sadržaja za ovu populaciju u Bosni i Hercegovini. Sadržaja koji će povećati kvalitetu života kao i psiho-fizičke mogućnosti svakog pojedinca i omogućiti mu bolju funkcionalnost u svakodnevnom životu.
 • Plan koji podrazumijeva medicinsko-edukativno-sportsko-rekreativne potrebe osoba sa hendikepom kao i pojam rane intervencije je nepoznanica za Bosansko-Hercegovačko društvo.
 • Nedostatak kreativnosti koja je iznimno važan čimbenik za razvoj samopouzdanja djeteta. Osobito rad kroz izvannastavne aktivnosti te sportsko-terapijske djelatnost.
 • Zasićenosti života ovih mališana sa terapijama u sterilnom, bolničkom ambijentu koji je konstantan podsjetnik na postojeći hendikep. Stigmatizacija, izolacija i isključenje iz svih društvenih tokova, pogotovo u odraslijoj dobi osoba sa specijalnim potrebama.
 • Programi inkluzija često manjkaju neophodnom kreativnosti koja bi nadahnula i inspirisala, posebice djecu, na način na koji to rade programi sportskih terapija.
 • Nedostatak osmišljenih aktivnosti koje beneficiraju na vise nivoa (terapijskom, edukativnom, sportskom i rekreativnom)
 • Neiskorišteni evidentni potencijal koji izravno sprečava funkcionalnost osoba sa hendikepom u svakodnevnom životu.
 • Porast broja djece u autističnom spektru ne praćen povećanom pažnjom prema toj problematici.
 • Činjenice da svaka peta osoba ima neku vrstu invaliditeta.
 • Strah od osoba s specijalnim potrebama i viša ili manja otvorena agresivnost prema njima predstavlja sasvim sigurno jednu od najkritičnijih točaka u složenom procesu reintegracije osoba s duševnim smetnjama. Bez obzira na sve rehabilitaciju i edukaciju, djece s invaliditetom najvažnija je integracija u normalan život a suživot i tolerancija zdrave i hendikepirane populacije ne uče se iz knjiga. Oni se vježbaju, prakticiraju.
 • Neprihvaćanje osobe s specijalnim potrebama odnosi se i na neprihvaćanje njihovih obitelji. Stoga, obitelj vrlo često u cilju popravljanja vlastite slike u javnosti odmiče se od same osobe s specijalnim potrebama.
 • Ne ispunjenje Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih naroda koja naglašava pravo svakog djeteta da u potpunosti razvije svoje potencijale i pravo na slobodu pod jednakim uvjetima bez obzira na dob i umne i tjelesne vještine.
 • Sveopće prisutnog PTSD-a kao i velikog broja ratnih vojnih veterana za koje postoji posebno mjesto u primjeni terapije jahanjem. Presjek promatranja dokazao je da su sportaši u invalidskim kolicima poduzetniji i samopouzdaniji od svojih neaktivnih kolega i u manjem raskoraku između aktualnog i željenog stanja.

Osim spomenute, glavne ciljne skupine, teška situacija prati i stručnjake na poljima defektologije, psihologije i fizioterapije.

 • Nepostojanje kadra zaduženog za unapređenje života djece sa specijalnim potrebama.
 • Nedovoljan broj radnih mjesta
 • Nedovoljan broj mladih, zainteresovanih za rad sa hendikepiranom populacijom (Nedovoljan broj radnih mjesta i mogućnosti usavršavanja izravno demorališe mlade pri izabiru ove vrste poziva).
 • Trenutno u Bosni i Hercegovini postoji samo jedan educirani, trener terapijskog jahanja
 • Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedan licencirani hipoterapeut.

Važno je istaknuti da bi se ostvarenjem projekata Jahača Nade, pristupilo educiranju generacije hipoterapeuta koji bi potom imali mogućnost razvijati i tu medicinsku granu u Bosni i Hercegovini kao i otvorile mogućnosti za stručna usavršavanja, edukacije i rad stručnjaka na pomenutim poljima psihologije i defektologije!

Niti jedan finansijski, volonterski ili profesionalni doprinos nije previše mali da bi podržao rast i razvoj ovog programa. Pozivamo se i radujemo Vašoj uključenosti!

get
get
contactus
contact mail studiolisica